Ankara Anlaşması için başvuru şartları nelerdir?

A- Yeni bir iş kurmak veya serbest meslek sahibi olarak çalışmak için;

-Kendi işinizi kurup yürütmenize yetebilecek kadar parayı İngiltere’ye getiriyor olmanız,

-Yapacağınız veya kuracağınız işin gerçekçi olarak sizi ve varsa size bağlı olarak yaşamlarını sürdüren aile üyelerini geçindirecek oranda, sizi iş aramaya itmeyecek bir seviyede size maddi gelir sağlayacağını göstermeniz gerekmektedir.

B- Halihazırda çalışmakta olan bir işyerini devralıyorsanız veya ortak olarak giriyorsanız;

-İşletmenize yatıracak kendi paranızı İngiltere’ye getiriyor olmanız,

-İşiniz dolayısıyla oluşabilecek sorumluluklarınızı maddi anlamda karşılayabilecek durumda olduğunuzu belgelemeniz,

-İşinizden veya devraldığınız işletmeden size düşen kar payının siz ve size bağlı olarak yaşamlarını sürdüren aile bireylerinin geçimini, sizi bir iş aramaya zorlamayacak şekilde, sağladığını göstermeniz,

-İşinizin yönetiminde ve yürütülmesinde aktif olarak rol aldığınızı göstermeniz,

-Yapacağınız yatırım ve sağlayacağınız servisler için gerçekten bir ihtiyaç olduğunu göstermeniz,

-Devraldığınız veya alacağınız işyerinin önceki yıllara ait onaylı muhasebe kayıtlarını sağlamanız,

-Ortaklığınızın veya işyeri devrinin üstü kapalı bir işçilik anlamına gelmediğini göstermeniz gerekmektedir.